Vyhoření
2. 6. 2018

4. Česká konferenceo stresu a vyhoření

Vítáme Vás

O konferenci

Stres, únava a vyhoření. Často je pociťujeme úplně všichni a často i podstatným způsobem ovlivňují naše životy. Ale jen málo z nás s nimi dovede opravdu účinně něco dělat. Často jsme tak doslova němými svědky toho, jak stres začíná rozežírat náš život. Stres, únava a vyhoření vede k problematickému životnímu stylu – špatně jíme, málo spíme a hýbeme se. To nás paradoxně uvádí to ještě problematičtějších stavů a my se dostáváme do slova a do písmene do bludného kruhu. Stres a vyhoření nás tak může dostat z úspěšných částí našeho života doslova na dno.

4. Česká konference o stresu a vyhoření navazuje na řadu předchozích konferencí, které se problematikou stresu a vyhoření zabývaly. V letošním roce otevírá aktuální a velmi zajímavá témata o tom, jak stres a vyhoření ovlivňují životní styl a naopak, jak vhodným životním stylem jim můžeme předcházet.

Konference je určena jak pro profesionály, kteří pracují s lidmi, tak všechny, kteří se danou problematiku zajímají.

Konferenci pořádá Národní institut pro děti a rodinu ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, Českou lékařskou komorou, katedrou psychologie PedF UK a katedrou psychologie FF UK.

O konferenci
Zúčastněte se

2. 6. 2018Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3

Ceník

Účastnický poplatek

Při zrušení registrace méně než 30 dní před konáním konference je storno poplatek 100 %. Účastnický poplatek obsahuje přednáškový program, občerstvení, účastnický certifikát, konferenční materiály. Změna programu vyhrazena.

image description

Konference

2. 6. 2018

Registrace uzavřena

image description

Workshopy

3. 6. 2018

1250 při registraci do 1. 6. 2018

Přednášky, workshopy

Program

Konference probíhá v sobotu 2. 6. 2018, od 9:15 do 17:00. Na konferenci v neděli 3. 6. navazuje několik praktických workshopů určených pro menší skupiny účastníků, které umožní individuální interakci s lektory kurzu i možnost věnovat se některým tématům opravdu detailně.

Stáhnoutprogram v PDF

2. 6. 2018

Přednášky

Životní styl, deprese a stres

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

psychiatr, sexuolog, soudní znalec, přednosta Psychiatrické kliniky. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN a dlouholetý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Působí v redakčních radách zahraničních časopisů, je autorem a spoluautorem přes 650 vědeckých a odborných prací, z toho asi jedna třetina v zahraničí. Za svoji vědeckou práci získal četná ocenění.

Mozek a stres

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru. Za popularizaci vědy získal cenu ČSAV (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994), v roce 1995 cenu rozhlasového vysílání meteor za publikaci Mozek a jeho duše v roce 2001 cenu Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za přinos v oblasti popularizace vědy.

Z Harvardu do blázince a nazpátek

Ing. Jan Mühlfeit

Ing. Jan Mühlfeit

globální stratég, kouč vrcholových manažerů a autor bestselleru The Positive Leader (Pearson 2016) / Pozitivní leader (Albatros Media 2017). Jeho osobním posláním je „pomáhat jednotlivcům, organizacím a zemím po celém světě odemykat jejich lidský potenciál“. Jan má za sebou velmi úspěšné budování a vedení týmů během své téměř 22leté kariéry ve společnosti Microsoft, kde pracoval na různých vedoucích pozicích. Jeho poslední působení v této high-tech korporaci bylo v roli Prezidenta pro Evropu (2007-2014).
Na základě jeho hlubokých znalostí a zkušeností vytvořil zcela unikátní metodiku, jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy. Své kurzy Jan vyučuje v celosvětovém měřítku, spolupracuje s mnoha významnými společnostmi S&P 500. Společně s Kateřinou Novotnou vytvořil speciální seminář pro děti a rodiče – „Odemkněte potenciál vašeho dítěte" - který vede děti k sebepoznání a nalezení své osobní jedinečnosti. Jan také koučuje vrcholové manažery, vítěze olympijských her a umělce z mnoha zemí a kontinentů. V oblasti koučování a mentoringu spolupracuje s INSEAD, Cambridge, Gallup, Imperial Colege, McLean Hospital, Harvard Medical School Affiliate.

Diagnóza burnout

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Radkin Honzák

ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1. LF UK. Působil také jako sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr. Je autorem celé řady vědeckých i populárně naučných knih.

Stres a deprese v lékařských profesích a české populaci

Doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

klinický/poradenský psycholog a soudní znalec. Specializuje se na problematiku psychopatologie dětského věku, forenzní psychologie, lékařské psychologie a etiky a v těchto oblastech vydal řadu odborných publikací, je autorem české verze některých zahraničních psychodiagnostických metod. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN.

Vyhořelí učitelé – výsledky reprezentativního výzkumu

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z teoretického i výzkumného hlediska se dlouhodobě zabývá genderovým zatížením vzdělávání, zvláště pedagogickou komunikací, vrstevnickými vztahy a budováním genderové identity v rámci školní socializace. Je autorkou mnoha publikací, členkou vědecké rady a garantem studijních oborů psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Stres a strava: Vliv stresu na výběr potravy a důsledky pro zdravotní stav aneb režimová prevence stresu

MUDr. Kateřina Cajthamlová

MUDr. Kateřina Cajthamlová

lékařka, internistka a psychoterapeutka, moderátorka televizního pořadu Jste to, co jíte a nově i pořadu DoktorKA. Je také autorkou a spoluautorkou řady odborných knih, popularizuje zdravý životní styl v médiích, pořádá odborné přednášky. Od roku 2001 ordinuje ve své soukromé praxi, kde se věnuje především psychosomatickým chorobám.

Mindfulness: jak nás přítomná mysl chrání proti stresu a vyhoření?

Mgr. Jaroslav Chýle

Mgr. Jaroslav Chýle

jako první se v ČR stal kvalifikovaným lektorem programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), přímo pod vedením samotných autorů programu v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity of Massachusetts. Dlouhodobě se věnuje józe, meditační praxi, studiu a výzkumu MBSR a dalších intervencí založených na tréninku mindfulness. Pravidelně pořádá kurzy pro širokou veřejnost.

3. 6. 2018

Workshopy

Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při práci ve zdravotnictví?

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Zuzana Hekelová, lektorka, publicistka a konzultantka. Své kurzy zaměřuje na celou paletu měkkých manažerských dovedností a znalostí, kde se snaží využívat své mnohaleté manažerské zkušenosti. Konzultační činnosti se věnuje od roku 2009. Soustředí se na oblast managementu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdravotnických služeb) a v příbuzných oborech - farmaceutické společnosti, zdravotnické školství. Dále se věnuje skupinovým projektům v oblasti praktické aplikace managementu a řízení lidských zdrojů.

K workshopu:
Společná diskuze nad stresory, příčinami a specifiky nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví a neoddělitelností stresu v práci a soukromí. Možnosti předcházení stresu a syndromu vyhoření a řešení takových situací v životě pracovníků ve zdravotnictví, když už nastanou.
Program je veden interaktivní metodou, jeho součástí je i test stresu-odolnosti. Dojde i na nácvik konkrétních relaxačních technik. Program je přizpůsoben konkrétní pracovní praxi účastníků.

Zvládání stresu v každodenním životě

MUDr. Kateřina Cajthamlová

MUDr. Kateřina Cajthamlová

Kateřina Cajthamlová, lékařka, internistka a psychoterapeutka, moderátorka televizního pořadu Jste to, co jíte a nově i pořadu DoktorKA. Je také autorkou a spoluautorkou řady odborných knih, popularizuje zdravý životní styl v médiích, pořádá odborné přednášky. Od roku 2001 ordinuje ve své soukromé praxi, kde se věnuje především psychosomatickým chorobám.

K workshopu:
Slovo "stres" v sobě zahrnuje širokou škálu reakcí na vnější změny a velkou variabilitu vnitřních prožitků těchto vnějších změn. To, jakým způsobem změny vnější i své vnitřní vnímáme, jak jsme schopni a ochotni s nimi pracovat a jak se smiřujeme s realitou ovlivňuje naši spokojenost a vyrovnanost v proudu životních situací. Vyhýbání se změnám, na rozdíl od otužování a tréninku, vede k většímu a dlouhodobějšímu stresu a s ním spojenými psycho fyzickými důsledky.

Posviťme si na stres - praktický zážitek cvičení mindfulness

Mgr. Jaroslav Chýle

Mgr. Jaroslav Chýle

Mgr. Jaroslav Chýle se jako první v ČR stal kvalifikovaným lektorem programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), přímo pod vedením samotných autorů programu v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity of Massachusetts. Dlouhodobě se věnuje józe, meditační praxi, studiu a výzkumu MBSR a dalších intervencí založených na tréninku mindfulness. Pravidelně pořádá osmitýdenní kurzy pro širokou veřejnost.

K workshopu:
Během workshopu okusíte cvičení z klinicky ověřeného programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), který tento kvalifikovaný lektor dlouhodobě vyučuje. Budete pracovat ve skupině a posvítíte si na stres i jeho zvládání. Lépe porozumíte tomu, proč je důležité cvičit mindfulness, a získáte i doporučení pro každodenní praxi.

Podporovatelé

Partneři

 • http://www.profihr.cz
 • https://www.knihydobrovsky.cz
 • https://www.firemnivzdelavani.eu/
 • http://www.stephencordina.cz
 • http://www.grada.cz
 • https://multisport.cz/
 • http://www.edulabcr.cz
 • http://www.trungnguyen.cz
 • http://www.pasparta.cz/
 • https://www.alescenek.cz/
 • http://www.mf.cz
 • http://www.portal.cz
 • https://cz.jooble.org/pr%C3%A1ce-psycholog
 • http://www.tiskdo1000.cz
 • https://www.averia.news/
 • https://www.b2b-nn.com/
 • https://www.ew-nn.com/
 • https://www.kankry.cz/
Kontakt

Místo konání

Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3

Sledujte nás takéna sociálních sítích

Registracena konferenci

Vaše dotazy směřujte na

+420 735 611 602

konference@vyhoret.cz