Vyhoření
8. 6. 2019

5. Česká konferenceo stresu a vyhoření

Vítáme Vás

O konferenci

Stres, únava a vyhoření. Často je pociťujeme úplně všichni a často i podstatným způsobem ovlivňují naše životy. Ale jen málo z nás s nimi dovede opravdu účinně něco dělat. Často jsme tak doslova němými svědky toho, jak stres začíná rozežírat náš život. Stres, únava a vyhoření vede k problematickému životnímu stylu – špatně jíme, málo spíme a hýbeme se. To nás paradoxně uvádí to ještě problematičtějších stavů a my se dostáváme do slova a do písmene do bludného kruhu. Stres a vyhoření nás tak může dostat z úspěšných částí našeho života doslova na dno.

5. Česká konference o stresu a vyhoření navazuje na řadu předchozích konferencí, které se problematikou stresu a vyhoření zabývaly. V letošním roce se věnuje aktuálnímu tématu, jak stres a vyhoření ovlivňují životní styl a naopak, jak vhodným životním stylem vyhoření můžeme předcházet, zaměřuje se na vlastní mechanismy, kterými stres můžeme zvládat.

Konference je určena jak pro profesionály, kteří pracují s lidmi, tak všechny, kteří se danou problematiku zajímají.

Konferenci pořádá Institut psychologie s.r.o. ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, Českou lékařskou komorou, katedrou psychologie PedF UK a katedrou psychologie FF UK.

O konferenci
Zúčastněte se

8. 6. 2019Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3

Ceník

Účastnický poplatek

Při zrušení registrace méně než 30 dní před konáním konference je storno poplatek 100 %. Účastnický poplatek obsahuje přednáškový program, občerstvení, účastnický certifikát, konferenční materiály. Změna programu vyhrazena.

image description

Konference

8. 6. 2019

1750 při registraci do 15. 5. 2019

image description

Workshopy

9. 6. 2019

1250 při registraci do 15. 5. 2019

Konference, workshopy

Program

Konference probíhá v sobotu 8. 6. 2019, od 9:15 do 17:30.

KAPACITA KONFERENCE JE ZCELA NAPLNĚNA.

Stáhnoutprogram v PDF

8. 6. 2019

Konference

Duševní zdraví a životní styl

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

psychiatr, sexuolog, soudní znalec, přednosta Psychiatrické kliniky. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN a dlouholetý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Působí v redakčních radách zahraničních časopisů, je autorem a spoluautorem přes 650 vědeckých a odborných prací, z toho asi jedna třetina v zahraničí. Za svoji vědeckou práci získal četná ocenění.

Odolnost (vůči stresu)

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru. Za popularizaci vědy získal cenu ČSAV (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994), v roce 1995 cenu rozhlasového vysílání meteor za publikaci Mozek a jeho duše v roce 2001 cenu Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za přinos v oblasti popularizace vědy.

Vrozené způsoby, jak zvládat stres

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

pracuje na částečný úvazek jako emeritní primář v Psychiatrické nemocnici Bohnice, přednáší a publikuje. V roce 2013 získal cenu organizace Mensa ČR a v roce 2016 cenu Adiktologie. Jeho kniha „Kudy do pohody“ byla oceněna ve své kategorii jako „Česky bestseller 2016“. Na webu autora www.drnespor.eu jsou volně k dispozici svépomocné materiály pro návykové problémy, odborné práce a relaxační nahrávky.

Humor - prevence vyhoření

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Radkin Honzák

ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1. LF UK. Působil také jako sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr. Je autorem celé řady vědeckých i populárně naučných knih.

Pochopení lidské jinakosti – cesta k harmoničtějšímu životu

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

lektorka, publicistka a konzultantka. Své kurzy zaměřuje na celou paletu měkkých manažerských dovedností a znalostí, kde se snaží využívat své mnohaleté manažerské zkušenosti. Konzultační činnosti se věnuje od roku 2009. Soustředí se na oblast managementu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdravotnických služeb) a v příbuzných oborech - farmaceutické společnosti, zdravotnické školství. Dále se věnuje skupinovým projektům v oblasti praktické aplikace managementu a řízení lidských zdrojů.

Způsoby zvládání stresu u učitelů

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Absolventka oboru český jazyk a dějepis na UJEP Ústí nad Labem a oboru psychologie se speciální pedagogikou na Pedf UK v Praze, kde později získala doktorát z psychologie. Absolvovala dlouhodobý sebezkušenostní systematický výcvik v Gestalt psychoterapii a postupem let i výcvik v supervizi. Členka asociace při Českomoravském institutu pro supervizi a koučing a EASC (European Association for Supervision and Coaching). Absolvovala řadu specializačních kurzů z dětské diagnostiky a psychoterapie.
Pracuje v Pedagogicko – psychologické poradně pro Prahu 6 a vyučuje české i zahraniční studenty na katedře psychologie Pedf UK a na klinice adiktologie 1. LF UK. Věnuje se problematice dětské psychoterapie a poradenství, pracuje s dětmi s problémovým chováním. Má četné zkušenosti s lektorováním dospělých a vedením týmů. Pracuje interaktivně a využívá principů zážitkové pedagogiky. Ráda propojuje nejnovější poznatky z výzkumů s praktickým životem. Když je čas, publikuje. Když není, pokouší se o to.
V posledních letech se věnuje supervizi ve školství a prevenci vyhoření u učitelů.
Ve volném čase běhá, čte a cestuje s rodinou. Má ráda lidi.

Stravou proti stresu aneb jak stres ovlivňuje naši kalorickou a živinovou potřebu i výběr stravy

MUDr. Kateřina Cajthamlová

MUDr. Kateřina Cajthamlová

lékařka, internistka a psychoterapeutka, moderátorka televizního pořadu Jste to, co jíte a pořadu DoktorKA. Je také autorkou a spoluautorkou řady odborných knih, popularizuje zdravý životní styl v médiích, pořádá odborné přednášky. Od roku 2001 ordinuje ve své soukromé praxi, kde se věnuje především psychosomatickým chorobám.

Co jsme se o stresu naučili od myší - a jak to použít v běžném životě

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

klinický/poradenský psycholog a soudní znalec. Specializuje se na problematiku psychopatologie dětského věku, forenzní psychologie, lékařské psychologie a etiky a v těchto oblastech vydal řadu odborných publikací, je autorem české verze některých zahraničních psychodiagnostických metod. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN.

9. 6. 2019

Workshopy

1) Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při práci ve zdravotnictví?

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Ing. Bc. Zuzana Hekelová

lektorka, publicistka a konzultantka. Své kurzy zaměřuje na celou paletu měkkých manažerských dovedností a znalostí, kde se snaží využívat své mnohaleté manažerské zkušenosti. Konzultační činnosti se věnuje od roku 2009. Soustředí se na oblast managementu a komunikace ve zdravotnictví (všechny typy poskytovatelů zdravotnických služeb) a v příbuzných oborech - farmaceutické společnosti, zdravotnické školství. Dále se věnuje skupinovým projektům v oblasti praktické aplikace managementu a řízení lidských zdrojů.

O workshopu:

Společná diskuze nad stresory, příčinami a specifiky nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví a neoddělitelností stresu v práci a soukromí. Možnosti předcházení stresu a syndromu vyhoření a řešení takových situací v životě lékařů, když už nastanou.
Program je veden interaktivní metodou, jeho součástí je i test stresuodolnosti. Dojde i na nácvik konkrétních relaxačních technik. Program je přizpůsoben konkrétní pracovní praxi účastníků - pracovníků ve zdravotnictví.


Z ohlasů účastníků:

"Nejlepší workshop, na kterém jsem kdy byla, doporučuji každému pracovníkovi ve zdravotnictví a nejen jim!"

"Paní lektorka byla skvělá, povídání bylo poutavé, skvěle strávený čas, děkuji."

2) Zvládání stresu v každodenním životě

MUDr. Kateřina Cajthamlová

MUDr. Kateřina Cajthamlová

lékařka, internistka a psychoterapeutka, moderátorka televizního pořadu Jste to, co jíte a pořadu DoktorKA. Je také autorkou a spoluautorkou řady odborných knih, popularizuje zdravý životní styl v médiích, pořádá odborné přednášky. Od roku 2001 ordinuje ve své soukromé praxi, kde se věnuje především psychosomatickým chorobám.

O workshopu:

Slovo "stres" v sobě zahrnuje širokou škálu reakcí na vnější změny a velkou variabilitu vnitřních prožitků těchto vnějších změn. To, jakým způsobem změny vnější i své vnitřní vnímáme, jak jsme schopni a ochotni s nimi pracovat a jak se smiřujeme s realitou ovlivňuje naši spokojenost a vyrovnanost v proudu životních situací. Vyhýbání se změnám, na rozdíl od otužování a tréninku, vede k většímu a dlouhodobějšímu stresu a s ním spojenými psycho fyzickými důsledky.

Z ohlasů účastníků:

"Bylo to super, jsem ráda, že jsem se pro workshop rozhodla, paní doktorka se věnovala konkrétním dotazům a přáním účastníků, za mě jednička s hvězdičkou."

"Příště se přihlásím zas, paní doktorka má stále co předávat, dozvěděla jsem se spoustu užitečných věcí, díky."

3) Zdravé emoce a smích

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

MUDr. Karel Nešpor, CSc. pracuje na částečný úvazek jako emeritní primář v Psychiatrické nemocnici Bohnice, přednáší a publikuje. V roce 2013 získal cenu organizace Mensa ČR a v roce 2016 cenu Adiktologie. Jeho kniha „Kudy do pohody“ byla oceněna ve své kategorii jako „Česky bestseller 2016“. Na webu autora www.drnespor.eu jsou volně k dispozici svépomocné materiály pro návykové problémy, odborné práce a relaxační nahrávky.

O workshopu:

Uvolnění je pro přežití ještě důležitější než schopnost rychle zmobilizovat síly. Způsoby, jak se uvolnit, máme vrozené. Z toho vycházejí relaxační techniky a řada dalších postupů. Mnohé z uvedeného si na místě vyzkoušíme. Možná bude i legrace.

Podporovatelé

Partneři

  • http://www.profihr.cz
  • http://www.stephencordina.cz
  • http://www.grada.cz
  • https://multisport.cz/
  • http://www.edukacnilaborator.cz
  • http://www.luxus.cz
  • http://www.pasparta.cz
  • http://www.portal.cz
  • http://www.trungnguyen.cz
Kontakt

Místo konání

Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3

Sledujte nás takéna sociálních sítích

Registracena konferenci

Vaše dotazy směřujte na

konference@vyhoret.cz